ΠΟΥΛΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 46094 | Fide: 25847830 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1195 21
2023Α 1148 12
2022B 905 0
2022A 905 0
2021B 905 0
2021A 905 0
2020B 905 0
2020A 905 0
2019B 905 11
2019A 830 7
2018B 830 0
2018A 830 11
2017B 830 14
2017A - 3
2016B - 1
2016A - 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -