ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΦΟΙΒΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 46116 | Fide: 25844032 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 939 0
2022A 939 0
2021B 939 0
2021A 939 0
2020B 939 0
2020A 939 0
2019B 939 0
2019A 939 0
2018B 939 0
2018A 939 0
2017B 939 0
2017A 939 4
2016B 939 0
2016A 939 5
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι