ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 46134 | Fide: 42126096 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 900 0
2022B 900 6
2022A - 4
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -