ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 46193 | Fide: 25847155 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1037 0
2022B 1037 0
2022A 1037 0
2021B 1037 0
2021A 1037 0
2020B 1037 0
2020A 1037 3
2019B 997 5
2019A 961 15
2018B 981 6
2018A 971 8
2017B 924 1
2017A 917 7
2016B 857 5
2016A 842 2
2015B 800 0
2015A - 6
Παλαιότερα -