ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 46195 | Fide: 25860070 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1078 0
2021B 1078 0
2021A 1078 0
2020B 1078 0
2020A 1078 0
2019B 1078 0
2019A 1078 5
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A 1131 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -