ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 46239, Fide: 25865609

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 1
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -