ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/1995, ΕΣΟ: 46255 | Fide: 25845632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1615 0
2022B 1615 0
2022A 1615 0
2021B 1615 0
2021A 1615 0
2020B 1615 0
2020A 1615 0
2019B 1615 16
2019A 1601 0
2018B 1601 8
2018A 1495 8
2017B 1350 0
2017A 1350 0
2016B 1350 8
2016A 1289 9
2015B 1145 10
2015A 1022 6
Παλαιότερα -