ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 46258 | Fide: 25855549 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 827 0
2023Α 827 0
2022B 827 0
2022A 827 0
2021B 827 0
2021A 827 0
2020B 827 0
2020A 827 0
2019B 827 0
2019A 827 1
2018B 830 0
2018A 830 10
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι