ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 46266 | Fide: 25885421 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 989 4
2023Α 1008 0
2022B 1008 0
2022A 1008 0
2021B 1008 9
2021A 936 0
2020B 936 6
2020A 888 0
2019B 888 13
2019A 849 10
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -