ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 46317 | Fide: 25882686 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1047 2
2021B 1013 0
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 0
2019B 1013 3
2019A 974 0
2018B 974 1
2018A 957 7
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -