ΛΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 46383 | Fide: 25855107 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1236 13
2023Α 1263 20
2022B 1363 0
2022A 1363 0
2021B 1363 3
2021A 1333 0
2020B 1333 13
2020A 1240 21
2019B 1389 32
2019A 1315 35
2018B 1120 19
2018A 1075 20
2017B 1083 27
2017A 912 18
2016B 830 8
2016A - 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -