ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 46394 | Fide: 25843826 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 6
2016A 979 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι