ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46400 | Fide: 25854127 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -