ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46400, Fide: 25854127

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -