ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46403 | Fide: 25847902 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 938 0
2023Α 938 0
2022B 938 0
2022A 938 0
2021B 938 0
2021A 938 0
2020B 938 0
2020A 938 11
2019B 1012 5
2019A 988 7
2018B 942 9
2018A 913 4
2017B 917 18
2017A 871 12
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -