ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 46408 | Fide: 25843567 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1411 0
2021B 1411 0
2021A 1411 0
2020B 1411 0
2020A 1411 13
2019B 1444 16
2019A 1318 22
2018B 1293 14
2018A 1119 14
2017B 1110 17
2017A 1203 11
2016B 1220 13
2016A 1204 6
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -