ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 46409 | Fide: 25848470 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1216 0
2022B 1216 0
2022A 1216 0
2021B 1216 0
2021A 1216 0
2020B 1216 0
2020A 1216 1
2019B 1200 5
2019A 1172 14
2018B 1195 8
2018A 1087 15
2017B 1159 11
2017A 1143 17
2016B 983 5
2016A 951 20
2015B - 1
2015A - 1
Παλαιότερα -