ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 46441 | Fide: 25848160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1042 0
2022B 1042 0
2022A 1042 0
2021B 1042 0
2021A 1042 0
2020B 1042 0
2020A 1042 0
2019B 1042 0
2019A 1042 0
2018B 1042 0
2018A 1042 0
2017B 1042 0
2017A 1042 0
2016B 1042 0
2016A 1042 2
2015B 1042 0
2015A 1042 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι