ΤΑΝΕΒ - ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 46457 | Fide: 25853007 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 920 0
2023B 920 0
2023Α 920 0
2022B 920 0
2022A 920 0
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 0
2019B 920 0
2019A 920 0
2018B 920 0
2018A 920 0
2017B 920 10
2017A 911 5
2016B - 3
2016A 888 3
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι