ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 46474 | Fide: 25895770 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1361 12
2023Α 1273 9
2022B 1199 4
2022A 1203 15
2021B 1080 0
2021A 1080 0
2020B 1080 0
2020A 1080 7
2019B 1038 0
2019A 1038 8
2018B 1033 0
2018A 1033 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι