ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 46493 | Fide: 25854003 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1160 4
2021B 1152 2
2021A 1124 0
2020B 1124 0
2020A 1124 4
2019B 1161 0
2019A 1161 7
2018B 1079 0
2018A 1079 0
2017B 1079 0
2017A 1079 5
2016B - 2
2016A 1102 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -