ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 46529 | Fide: 25853511 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1424 2
2023B 1418 0
2023Α 1418 22
2022B 1280 4
2022A 1240 10
2021B 1218 9
2021A 1122 0
2020B 1122 12
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -