ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 46536 | Fide: 25865595 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 848 0
2023B 848 0
2023Α 848 0
2022B 848 0
2022A 848 0
2021B 848 0
2021A 848 0
2020B 848 0
2020A 848 0
2019B 848 0
2019A 848 0
2018B 848 1
2018A 857 1
2017B 860 7
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -