ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1975, ΕΣΟ: 46550 | Fide: 25849549 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 2
2016B 800 0
2016A - 7
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -