ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46573 | Fide: 25850903 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 997 0
2022A 997 0
2021B 997 0
2021A 997 0
2020B 997 0
2020A 997 0
2019B 997 0
2019A 997 0
2018B 997 0
2018A 997 1
2017B 991 11
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -