ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 46589, Fide: 25873199

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 958 0
2021A 958 0
2020B 958 0
2020A 958 0
2019B 958 0
2019A 958 7
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -