ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 46602, Fide: 25852582

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1017 5
2020A 983 0
2019B 983 5
2019A 940 11
2018B 1001 2
2018A 971 6
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -