ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46619, Fide: 25851713

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 991 0
2020B 991 13
2020A 1075 4
2019B 979 36
2019A 939 15
2018B 830 11
2018A 830 6
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -