ΤΣΟΜΚΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 46627 | Fide: 25851691 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1001 1
2022A 1004 7
2021B 1086 0
2021A 1086 0
2020B 1086 0
2020A 1086 0
2019B 1086 8
2019A 1066 0
2018B 1066 0
2018A 1066 11
2017B 1021 13
2017A 907 6
2016B 876 12
2016A 700 5
2015B - 5
2015A - 0
Παλαιότερα -