ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 46661 | Fide: 42128609 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 886 0
2023B 886 0
2023Α 886 0
2022B 886 0
2022A 886 1
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -