ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 46670, Fide: 25850920

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1149 5
2020A 1165 9
2019B 1195 9
2019A 1129 19
2018B 998 22
2018A 900 11
2017B 830 11
2017A 830 9
2016B 834 12
2016A 859 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -