ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46671 | Fide: 25850911 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1242 8
2023B 1261 0
2023Α 1261 12
2022B 1263 5
2022A 1243 19
2021B 1239 4
2021A 1204 0
2020B 1204 15
2020A 1282 23
2019B 1258 20
2019A 1274 26
2018B 1146 32
2018A 979 10
2017B 989 15
2017A 855 5
2016B 830 10
2016A - 3
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -