ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 46672 | Fide: 25850881 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1627 0
2021B 1627 0
2021A 1627 0
2020B 1627 0
2020A 1627 0
2019B 1627 0
2019A 1627 0
2018B 1627 0
2018A 1627 0
2017B 1627 0
2017A - 1
2016B 1627 0
2016A 1627 1
2015B 1627 1
2015A - 0
Παλαιότερα -