ΔΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46685 | Fide: 25869957 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 994 0
2022B 994 0
2022A 994 0
2021B 994 0
2021A 994 0
2020B 994 0
2020A 994 0
2019B 994 0
2019A 994 0
2018B 994 6
2018A 921 0
2017B 921 8
2017A - 2
2016B - 2
2016A 1053 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -