ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 46717 | Fide: 25834150 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1132 0
2023Α 1132 3
2022B 1075 3
2022A 1048 3
2021B 1014 2
2021A 969 0
2020B 969 8
2020A 905 17
2019B 958 4
2019A 846 14
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -