ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 46718 | Fide: 25852086 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1439 20
2023Α 1429 24
2022B 1390 18
2022A 1381 33
2021B 1346 19
2021A 1428 0
2020B 1428 12
2020A 1432 15
2019B 1225 30
2019A 1210 26
2018B 1228 15
2018A 1064 28
2017B 1035 26
2017A 912 15
2016B 830 9
2016A - 8
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -