ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 46718, Fide: 25852086

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1428 0
2020B 1428 12
2020A 1432 15
2019B 1225 30
2019A 1210 26
2018B 1228 15
2018A 1064 28
2017B 1035 26
2017A 912 15
2016B 830 9
2016A - 8
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -