ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 46765 | Fide: 25871323 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 840 0
2022B 840 0
2022A 840 0
2021B 840 0
2021A 840 0
2020B 840 0
2020A 840 2
2019B 838 0
2019A 838 3
2018B 830 0
2018A 830 3
2017B 830 2
2017A 810 1
2016B 830 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -