ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 46766 | Fide: 25845799 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1137 0
2021B 1137 0
2021A 1137 0
2020B 1137 0
2020A 1137 7
2019B 1007 0
2019A 1007 2
2018B 1023 0
2018A 1023 6
2017B 895 9
2017A 830 1
2016B 800 0
2016A - 5
2015B - 0
Παλαιότερα -