ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 46783, Fide: 25852485

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1393 0
2020B 1393 3
2020A 1353 19
2019B 1443 27
2019A 1352 24
2018B 1153 10
2018A 1036 14
2017B 944 14
2017A 928 10
2016B 830 6
2016A 860 1
2015B - 0
Παλαιότερα -