ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 46785 | Fide: 25852493 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 843 0
2023B 843 0
2023Α 843 0
2022B 843 0
2022A 843 0
2021B 843 0
2021A 843 0
2020B 843 0
2020A 843 0
2019B 843 0
2019A 843 0
2018B 843 0
2018A 843 2
2017B 848 5
2017A 830 8
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -