ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 46788 | Fide: 25876104 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 933 0
2023Α 933 0
2022B 933 0
2022A 933 0
2021B 933 0
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 2
2019B 912 1
2019A 906 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -