ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ - ΑΝΘΙΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46796 | Fide: 25850059 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1219 1
2022A 1244 0
2021B 1244 0
2021A 1244 0
2020B 1244 0
2020A 1244 14
2019B 1348 18
2019A 1320 30
2018B 1112 28
2018A 989 8
2017B 895 15
2017A 899 15
2016B - 4
2016A 873 3
2015B - 0
Παλαιότερα -