ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ - ΑΝΘΙΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46796, Fide: 25850059

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1244 0
2020A 1244 14
2019B 1348 18
2019A 1320 30
2018B 1112 28
2018A 989 8
2017B 895 15
2017A 899 15
2016B - 4
2016A 873 3
2015B - 0
Παλαιότερα -