ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 10/1984, ΕΣΟ: 46802, Fide: 25855093

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1136 0
2020B 1136 0
2020A 1136 0
2019B 1136 0
2019A 1136 0
2018B 1136 0
2018A 1136 0
2017B 1136 0
2017A 1136 0
2016B 1136 6
2016A 1212 26
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι