ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 46828, Fide: 25853651

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 940 0
2021A 940 0
2020B 940 0
2020A 940 1
2019B 963 0
2019A 963 5
2018B 1021 1
2018A 999 3
2017B 925 1
2017A 941 1
2016B 919 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι