ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Η/Γ: 11/1982, ΕΣΟ: 46847, Fide: 25854445

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 861 0
2020B 861 3
2020A 877 16
2019B 987 23
2019A 902 21
2018B 888 20
2018A 820 27
2017B 853 25
2017A 800 32
2016B 800 10
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -