ΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1989, ΕΣΟ: 46849 | Fide: 25855050 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1443 0
2023Α 1443 7
2022B 1343 0
2022A 1343 8
2021B 1385 0
2021A 1385 0
2020B 1385 0
2020A 1385 1
2019B 1368 4
2019A 1401 4
2018B 1380 8
2018A 1374 12
2017B 1370 1
2017A 1363 4
2016B 1315 2
2016A 1307 10
2015B - 0
Παλαιότερα -