ΚΟΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2003, ΕΣΟ: 46857 | Fide: 25880586 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1200 0
2023Α 1200 0
2022B 1200 5
2022A 1162 5
2021B 1074 1
2021A 1037 0
2020B 1037 0
2020A 1037 2
2019B 986 0
2019A 986 8
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -