ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 46863 | Fide: 25863177 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1427 0
2023Α 1427 10
2022B 1420 7
2022A 1400 11
2021B 1274 0
2021A 1274 0
2020B 1274 0
2020A 1274 12
2019B 1094 27
2019A 1000 6
2018B 966 6
2018A 1013 0
2017B 983 5
2017A 879 7
2016B 865 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -