ΜΠΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 46872 | Fide: 42104610 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1268 8
2023B 1239 19
2023Α 1298 9
2022B 1262 24
2022A 1172 6
2021B 1123 15
2021A 1073 0
2020B 1073 9
2020A 1007 3
2019B 956 19
2019A 850 10
2018B 853 9
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -