ΔΙΑΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2001, ΕΣΟ: 46876 | Fide: 25854437 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1073 0
2023Α 1073 0
2022B 1073 0
2022A 1073 0
2021B 1073 0
2021A 1073 0
2020B 1073 0
2020A 1073 0
2019B 1073 0
2019A 1073 0
2018B 1073 0
2018A 1073 0
2017B 1073 0
2017A 1073 13
2016B 951 16
2016A 1004 19
2015B 910 9
Παλαιότερα -

Σύλλογοι