ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 46906 | Fide: 25858726 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 824 0
2023Α 824 0
2022B 824 0
2022A 824 0
2021B 824 0
2021A 824 0
2020B 824 0
2020A 824 0
2019B 824 0
2019A 824 0
2018B 824 1
2018A 830 10
2017B 830 10
2017A 880 8
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι